Fortrolighed er også tillid

 

VI BEHANDLER DATA OG INFORMATIONER AF FORSKELLIG KARAKTER FOR VORES KUNDER

Det er for os derfor naturligt, at behandle vores kunders data og informationer med respekt, yderste diskretion og fortrolighed.

I ethvert samarbejde med vores kunder henviser vi til, at vi overholder og arbejder efter nedenstående erklæring:

Sax-IT Aps.

Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en virksomhed eller udfører et hverv for denne, må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervs- og såvel personrelaterede hemmeligheder.

Fjernadgang via Teamviewer, Take Control eller lignende supportprogrammer anvendes i overensstemmelse med fortrolighedserklæringens bestemmelser og udøves kun i embedes medfør.

Har ansatte under parterne fået kendskab til eller rådighed over virksomhedernes erhvervshemmeligheder på retsmæssig måde, må disse ikke ubeføjet viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder indtil 5 år efter samarbejdets ophør.

Alle personrelaterede hemmeligheder er alle parter forpligtiget til aldrig at videreføre, dog kan der på anmodning fra politi og dommer kunne se bort fra denne erklæring.

For begge parter gælder dette samtlige ansatte. Erklæringen tager udgangs punkt i straffelovens § 152, samt en almen gensidig erklæring om hemmeligholdelse af alle forhold begge parter i mellem.

 

 

Send os en besked

Henvendelse uden for åbningstid ske på mail:

[email protected] eller på telefon: +45 20 29 65 99.

Service uden for vores åbningstider, vil være til forhøjet takst.

1 + 5 =

Her finder du os

Stenvej 2, 4990 Sakskøbing

Åbningstider

M-T: 08:00 - 16:00, F: 08:00 - 15:00

E-mail

[email protected]
Support henvendelser sker på [email protected]